facebook_pixel

Privacybeleid

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2023.

1. Wie we zijn. Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

Gem Logic (Yeoki SRL) met maatschappelijke zetel te 42 Avenue Winston Churchill 1330 Rixensart België zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze Diensten en andere functionaliteiten via deze website (samen "Verantwoordelijke" of "Gem Logic" genoemd).

Gem Logic biedt een uitgebreide software-oplossing speciaal ontworpen voor de juwelenindustrie. Tal van juweliers, edelsteenhandelaren, en andere professionals wereldwijd vertrouwen op ons platform om hun activiteiten te stroomlijnen en de klanttevredenheid te verbeteren. Ons platform bevat functies zoals voorraadbeheer, CRM, reparaties bijhouden, geautomatiseerde e-mails en nog veel meer. Al uw bedrijfsbeheertools zijn geconsolideerd op één plek, toegankelijk via ons gebruiksvriendelijke dashboard.

Tijdens onze interacties met u kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. We verwerken alle persoonsgegevens die u verstrekt op onze website of die we verzamelen wanneer u gebruik maakt van de diensten van Gem Logic in overeenstemming met de GDPR. Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee we u als individu kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, factuurgegevens en andere gerelateerde informatie.

Wij zetten ons in om de privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, waaronder:

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "GDPR");

2. Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via support@gem-logic.com.

3. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd, aangezien de veiligheid van uw privacy, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens, voor ons een prioriteit is. We nemen alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die door websitegebruikers worden verstrekt, worden beschermd tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of misbruik.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als zodanig geven wij geen garanties met betrekking tot het niveau van beveiliging van uw gegevens, behalve dat wij altijd zullen handelen in overeenstemming met de relevante wetgeving van de EU en de Verenigde Staten.

4. Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, waaronder:

- Om uw voorkeuren en instellingen te onthouden: We kunnen cookies gebruiken om uw voorkeuren en instellingen te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of de grootte van de tekst op de website.
- Om te begrijpen hoe u onze website gebruikt: We kunnen cookies gebruiken om bij te houden hoe u onze website gebruikt en welke pagina's u bezoekt. Dit helpt ons te begrijpen waar gebruikers in geïnteresseerd zijn en hoe we de website kunnen verbeteren.
- Om de prestaties van onze website te verbeteren: We kunnen cookies gebruiken om de prestaties van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door gegevens die vaak moeten worden opgevraagd op te slaan in een cookie, in plaats van elke keer dat de gegevens nodig zijn een serververzoek te doen.
- Om uw ervaring op onze website te personaliseren: We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te personaliseren, bijvoorbeeld door u inhoud te tonen die relevant is voor uw interesses.
We gebruiken zowel first-party als third-party cookies. First-party cookies worden ingesteld door onze website, terwijl third-party cookies worden ingesteld door andere websites of serviceproviders waarmee we samenwerken. We kunnen bijvoorbeeld cookies van derden gebruiken om de effectiviteit van onze marketingcampagnes bij te houden of om u gepersonaliseerde advertenties te tonen.

5. Cookievoorkeuren beheren

Met de meeste webbrowsers kunt u uw cookievoorkeuren regelen via de browserinstellingen. U vindt deze instellingen meestal in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw browser.

Houd er rekening mee dat als u cookies blokkeert of verwijdert, bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken zoals bedoeld. U kunt dan bijvoorbeeld niet inloggen of uw voorkeuren niet onthouden.

Als u vragen hebt over hoe we cookies gebruiken of hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te blokkeren, of om een melding te ontvangen telkens wanneer een cookie wordt ingesteld. U kunt ook cookies verwijderen die al zijn ingesteld.

6. Uw recht om bezwaar te maken

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. In een dergelijk geval zullen wij stoppen met het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden, tenzij er legitieme redenen zijn die de stopzetting van de verwerking verhinderen of de verwerking noodzakelijk kan zijn voor de eventuele vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

7. Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons Persoonlijke Gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op via support@gem-logic.com. Als wij ontdekken dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar zonder dat de toestemming van de ouders is geverifieerd, nemen wij maatregelen om deze gegevens van onze servers te verwijderen.

8. Google Gebruikersgegevens

Gem-Logic's gebruik van informatie ontvangen van Google API's zal voldoen aan Google API Services User Data Policy, met inbegrip van de Limited Use eisen. Dit gedeelte kan nuttig zijn voor u als u Gem-Logic gebruiken in combinatie met uw Gmail-account.

<b>Toestemmingen</b>. Wanneer u toegang zoekt tot uw Google-gebruikersgegevens, worden alle verzoeken om toestemming verzonden door Gem Logic. Uw geautoriseerde klantgegevens voor toegang tot uw Gmail-account die u aan ons verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. We vragen alleen toegang tot de informatie die we nodig hebben; we zullen u vragen om de toegangsrechten te vernieuwen als we nieuwe functies implementeren. Waar mogelijk gebruiken we incrementele auth.

<b>Eisen voor beperkt gebruik</b>. Gem Logic's gebruik en overdracht naar een andere app van informatie ontvangen van Google API's zal zich houden aan <a href="https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy" target="_blank">Google API Services User Data Policy</a>, inclusief de vereisten voor beperkt gebruik.

<b>Toegang tot Google gebruikersgegevens intrekken</b>. U kunt de toegang van Gem-Logic tot uw Gmail-account intrekken via de Gmail-instellingen: Mijn account -> tabblad Beveiliging -> Apps van derden met accounttoegang -> Toegang van derden beheren -> Gem Logic -> Toegang verwijderen.

Als u beslist om dit te doen, verliezen we de toegang tot uw Gmail-account in Gem Logic en kunnen we u niet langer e-mails van dit account tonen en uw Google Agenda tonen en synchroniseren. Op uw verzoek (en wanneer u uw Gem Logic-account verwijdert), zullen we alle verzamelde gegevens van uw Gmail-account verwijderen; in een dergelijk geval kunnen we u echter mogelijk niet de mogelijkheid bieden om Gem Logic-functies te gebruiken om met uw Gmail e-mails te werken.

Soorten gegevens die worden gevraagd. We vermelden de soorten gegevens die worden gevraagd op de webpagina voor het aanvragen van toestemming. Als we meer (of minder) toestemmingen nodig hebben om onze Service uit te voeren, vragen we een nieuwe toestemmingsaanvraag die u kunt bekijken en goedkeuren (of afwijzen). Niet alle Google Gebruikersgegevens kunnen persoonlijke gegevens bevatten. Sommige statistische gegevens worden geanonimiseerd.

<b>Typen gevraagde gegevens</b>. We vermelden de soorten gegevens die worden gevraagd op de webpagina voor het aanvragen van toestemming. Als we meer (of minder) toestemmingen nodig hebben om onze Service uit te voeren, vragen we een nieuwe toestemmingsaanvraag die u kunt bekijken en goedkeuren (of afwijzen). Niet alle Google Gebruikersgegevens kunnen persoonlijke gegevens bevatten. Sommige statistische gegevens worden geanonimiseerd.

<b>Opvragen doel</b>. Het doel waarvoor de App uw gebruikersgegevens opvraagt is om u in staat te stellen de functies van Gem Logic te gebruiken wanneer u met de e-mails van uw Gmail account werkt. Zonder toegang tot de e-mails kunnen we u niet voorzien van de functies zoals het beoordelen, gebruiken, schrijven, wijzigen, verwijderen, opslaan, delen, filteren, whitelisten en andere manipulaties met de e-mails zoals beschreven in dit gedeelte Verwerkte gegevens (per functie) die namens u worden uitgevoerd (met andere woorden, op basis van uw instructies door de Gem Logics interface te manipuleren). We gebruiken uw Google-Gebruikersgegevens niet voor andere doeleinden dan om u toegang te verlenen tot en in staat te stellen gebruik te maken van de Gem Logic Service.

<b>Disclaimer</b>. We gebruiken Google Gebruikersgegevens niet om deze gegevens weer te geven, te verkopen of te distribueren aan derden die toezicht houden. Gem Logic heeft geen verborgen functies, diensten of acties die niet worden vermeld in dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden. Gem Logic neemt redelijke en passende maatregelen om alle toepassingen of systemen die gebruikmaken van Google Gebruikersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, gebruik, vernietiging, verlies, wijziging of openbaarmaking. Gem Logic behoort tot een toegestaan applicatietype zoals vermeld in het Google API Services User Data Policy (namelijk een applicatie die de e-mailervaring verbetert voor productiviteitsdoeleinden).

9. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen eventuele wijzigingen bekendmaken door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Je kunt dit zien vanaf de datum van de laatste bijwerking, die aan het begin van het Privacybeleid staat. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina zijn geplaatst.